Niin sanottu uusi Millennial-sukupolvi saa yritykset raapimaan päätä uusien tuotteiden sekä markkinointi strategioiden saralla. Nimittäin tämän päivän nuoret aikuiset (18-32) kasvoivat aikana, jolloin teknologinen vallankumous mahdollisti täysin erilaisen elämäntyylin. Näin ollen monien yllätykseksi suurten yritysten markkinavoimat eivät taanneet heille absoluuttista etulyöntiasemaa nuorten aikuisten odotusten suhteen. Nimittäin useiden tutkimusten mukaan Millennial-sukupolvi suosii pientuottajia suurten brändien sijaan.

Tuotteen räätälöinti

Teknologian vallankumous mahdollistaa kuluttajille yhä laajemman valikoiman erilaisia tuotteita sekä palveluita. Kun aikaisemmin tuotteet luotiin jäykällä filosofialla, jonka mukaan tuotteen piti sopia kaikille optimaalisesti, nykyään kuluttajat voivat räätälöidä omien halujensa mukaan. Näin ollen juuri pientuottajat hyötyvät tästä uudesta kulutusfilosofiasta. Kyse ei ole ainoastaan palvelualasta vaan myös teollisuusalasta, missä pienet valmistajat tukevat suuria yrityksiä omalla erikoisosaamisella. Täten esimerkiksi Suomen talousmalli ei noudata välttämättä vertikaalista tuotantomallia vaan enemmän horisontaalista strategiaa missä suuret tuottajat ovat riippuvaisia pienten valmistajien osaamisesta.

Pientuottajan tarina

Pienet valmistajat valloittavat markkinaosuuksia

Isot yritykset luottavat brändien voimaan. Keskisuuret yritykset pyrkivät rakentamaan vahvaa brändiä. Pientuottajat luottavat tarinoiden luomiin mahdollisuuksiin. Tarkemmin sanottuna Millennial-sukupolvi ei enää etsi brändejä vaan tarinoita joihin he kuluttajina voivat samaistua. Esimerkiksi Louis Vuitton, Chanel, Cartier, Rolex ja Gucci ovat brändejä, jotka edustavat tiettyä elintapaa ja statusta muiden silmissä. Näiden yllämainittujen brändien kautta ihmiset pyrkivät kommunikoimaan kyseisten yritysten näkemystä maailmasta. Valitettavasti modernin ajan nuoria aikuisia ei tämänkaltainen filosofia houkuttele koska he päinvastoin pyrkivät kertomaan oman tarinansa brändien avulla. Hyvin usein pienet valmistajat edustavat realistisempaa tarinaa ja heidän erikoisosaamisensa perustuu konkreettisten arvojen ylläpitämiseen.

Tulevaisuus riippuu pientuottajista

Pientuottajien kasvu riippuu hyvin pitkälti Suomen talouspoliittisesta ideologiasta. Suurin osa uusista työpaikoista pitäisi syntyä juuri pientuottajien kautta, mutta valitettavan usein Suomessa työpaikat syntyvät julkiselta sektorilta. Loogisesti ajateltuna jonkun on ensin rahoitettava julkiset työpaikat. Valitettavan usein nimenomaan pientuottajat maksavat valtion byrokraattien viulut, tehden yrittämisestä varsin hankalaa. Yhden byrokraatin palkkaaminen maksaa yhden työntekijän verran joka olisi voinut työllistyä juurikin pientuottajien yrityksissä.

Brysselin herrat vs. Suomen kuluttajat

EU:n maantalouspolitiikasta voidaan olla montaa mieltä. Mutta fakta on se, että suomalaiset pientuottajat eivät pysty kilpailemaan ”isojen poikien” kanssa jos byrokratia suosii isoja tekijöitä ja suojelee niitä terveelliseltä markkinakilpailulta. Näin ollen meillä kuluttajilla on suuri vastuu tukea pientuottajia, jotta he voivat luoda uusia tuotteita, tarinoita ja talouskasvua, sillä talouskasvu ei synny Euroopan Parlamentin tai eduskuntatalon käytävillä. Se syntyy pientuottajien kautta!

Vihdoin ja viimein Suomen Millennia-sukupolvella on vihdoin ja viimein mahdollisuus muuttaa sanat teoiksi valitsemalla pientuottajien tuotteet suurien brändien sijaan. Suuret ruokaketjut tarjoavat takuulla halvat hinnat (valtion tukien muodossa), mutta pientuottajat pyrkivät kilpailemaan rehdisti jotta sinä kuluttaja voit omaistua yrityksen tarinaan ja edesauttaa markkinatalouden kilpailukykyä.

Pieni hinta vapaudesta valintaan!